اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن

در این صفحه از وب سایت برتر با شما هستیم با اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن |در ادامه بحث ابعاد مختلف تحصيلات در مقطع ابتدايی ، به اهميت خلاقيت و روش عملی پرورش آن می پردازيم اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن . پيش فرضهای موجود در زمينه تعليم و تربيت در مورد خلاقيت ، عبارتند از: 1-همه انسانها دارای درجات مختلفی از خلاقيت ه|1907854|xcm|اهمیت خلاقیت , تحقیق اهمیت خلاقیت , دانلود تحقیق در مورد اهمیت خلاقیت , دانلود تحقیق اهمیت خلاقیت , مقاله در مورداهمیت خلاقیت , پاورپوینت اهمی?

در ادامه بحث ابعاد مختلف تحصيلات در مقطع ابتدايی ، به اهميت خلاقيت و روش عملی پرورش آن می پردازيم اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن

.

پيش فرضهای موجود در زمينه تعليم و تربيت در مورد خلاقيت ، عبارتند از:

1-همه انسانها دارای درجات مختلفی از خلاقيت هستند. محيطهای آموزشی بايد جهت پرورش خلاقيت ، فرصتهای مختلفی را برای کودکان فراهم نمايند .

2-خلاقيت ذاتی و اکتسابی است و مي توان آن را پرورش داد . با بکار گيری روش های درست پرورش خلاقيت ، دانش آموزان در سطوح مختلف ، هنر، علم ، خلاقيت و ... را ياد می گيرند .

3-مبنای پرورش قوه خلاقيت ، تخيلات می باشد . برخی از مربيان ، تخيلی بودن دانش آموزان را امر مضری مي دانند . در صورتی که تأثير بسزايی در امر خلاقيت می گذارد.

خلاقيت

خلاقيت به معنای خلق و آفرينش انديشه ها ، ايده ها ، افکار نو و بديع، متفاوت نگريستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حيطه نادانسته های نامحدود ، کشف و ابداع راه حل های جديد برای يک مسأله است. خلاقيت ، تشخيص و بيان مسأله و ارائه راه حلهای جديد برای آن است .

ويژگيهای دانش آموزان خلاق ، عبارتند از :

1-دوری از عرف و عادات معمول جامعه و روی آوری به راههای ديگر .

2-آنها از ابراز وجود و عقيده مخالف با ديگران هراسی ندارند.

3-از تحقير و تمسخر ديگران در برابر ايده های خود ، ترس ندارند .

4-علاقمند به ابراز عقيده و خلق ايده های نو هستند .

5-روح پرسشگر و کنجکاوی دارند .

6-به راههای پذيرفته شده و مقبول اکتفا نمی کنند .

7-دارای هوش سرشاری می باشند ، چون يکی از ضروريات خلاقيت، هوش است ، ولي افراد با هوش ، لزوماً خلاق نيستند .

8-تابع و دنباله روی ديگران نيستند و به طور مستقل عمل می کنند .

هوش افراد نابغه ، بالاتر از 140 است در حالی که بر اساس تحقيقات انجام شده ، افراد خلاق ، بهره هوشی بين ٩٧ و ١٢٦ دارند . لزوماً همه خلاق ها، نابغه و سرشار از هوش نيستند .

انواع تفکر

تفکر را می توان به دو دسته همگرا و واگرا تقسيم نمود.

تفکر واگرا به معنای ارائه راه حلهای جديد در حل مسأله است . در تفکر واگرا ، خلاقيت مطرح است .

تفکر همگرا به معناي ارائه راه حلهاي قديمي در برابر يک مسأله است. تفکر همگرا همان تفکر منطقي است .

تفکر همگرا و واگرا با يکديگر